نام نمایندگی
کد نمایندگی 5059
رتبه نمایندگی 2
آدرس کرج - عظیمیه 45متری کاج، نبش چهارراه ندا، پلاک 102
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه