نام نمایندگی
کد نمایندگی 5052
رتبه نمایندگی 1
آدرس تهران - میدان امام خمینی، خیابان اکباتان، کوچه آهنین پلاک 29 شعبه دوم: تهران - جاده خاوران، جاده امام رضا (ع) بعداز خاورشهر، عباس آباد علاقبند، شهرک صنعتی کاوه سالن 312
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری