نام نمایندگی
کد نمایندگی 414
رتبه نمایندگی 1
آخرین امتیاز نمایندگی -
مجاز به پذیرش خودرو بله
آدرس شاهرود، ابتدای جاده کارخانه قند، فرعی اول، سمت راست
برند های مجاز ام وی ام و چری
مدل های مجاز / 110 / 315 / 530 / 550 / ARRIZO5 / ARRIZO6 / ARRIZO6PRO / TIGGO5 / TIGGO7 / TIGGO7PRO / TIGGO8 / TIGGO8PRO / X22 / X22PRO / X33 / X55 / X55PRO
تعمیرات سرویس مجاز
تعمیرات گیربکس مجاز
تعمیرات الکتریکی مجاز
تعمیرات شاسی مجاز
تعمیرات بدنه مجاز
تعمیرات مکانیکی مجاز
روز شروع به کار صبح پایان کار صبح شروع به کار عصر پایان کار عصر شروع پذیرش پایان پذیرش شروع ترخیص پایان ترخیص
شنبه 08:30 14:00 16:30 19:00 08:30 14:00 08:30 19:00
یکشنبه 08:30 14:00 16:30 19:00 08:30 14:00 08:30 19:00
دوشنبه 08:30 14:00 16:30 19:00 08:30 14:00 08:30 19:00
سه شنبه 08:30 14:00 16:30 19:00 08:30 14:00 08:30 19:00
چهارشنبه 08:30 14:00 16:30 19:00 08:30 14:00 08:30 19:00
پنج شنبه 08:30 - - - 08:30 - 08:30 -
جمعه - - - - - - - -