نام نمایندگی
کد نمایندگی 173
رتبه نمایندگی 1
آدرس خروجی گنبد به آزادشهر نرسیده به تپه راهنمایی و رانندگی
مجاز به پذیرش خودرو بله
برند های مجاز ام وی ام و چری
مدل های مجاز / / 110 / 315 / 530 / 550 / ARRIZO5 / ARRIZO6 / ARRIZO6PRO / Desert.jpg / TIGGO5 / TIGGO7 / TIGGO7PRO / TIGGO8 / TIGGO8PRO / X22 / X22PRO / X33 / X55 / X55PRO / fx
تعمیرات سرویس مجاز
تعمیرات گیربکس مجاز
تعمیرات الکتریکی مجاز
تعمیرات شاسی مجاز
تعمیرات بدنه مجاز
تعمیرات مکانیکی مجاز
ساعات کاری نمایندگی
روز شروع به کار صبح پایان کار صبح شروع به کار عصر پایان کار عصر شروع پذیرش پایان پذیرش شروع ترخیص پایان ترخیص
شنبه 08:00 12:30 16:00 19:30 08:00 12:30 08:00 19:30
یکشنبه 08:00 12:30 16:00 19:30 08:00 12:30 08:00 19:30
دوشنبه 08:00 12:30 16:00 19:30 08:00 12:30 08:00 19:30
سه شنبه 08:00 12:30 16:00 19:30 08:00 12:30 08:00 19:30
چهارشنبه 08:00 12:30 16:00 19:30 08:00 12:30 08:00 19:30
پنج شنبه 08:00 - - - 08:00 - 08:00 -
جمعه - - - - - - - -
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
98.46 94.78 82.15 90.61 93.92 82.29 82.29 88.11 1
درصد رضایتمندی مشتری 853